Wykład: Reklama w objęciach neuromarketingu

WSZiB w Poznaniu zaprasza na wykład Janusza Plenclera - Prezesa Zarządu LABoratory & Co pt. Reklama w objęciach neuromarketingu.

Data: 29 listopada 2008 r., godz. 10.15
Miejsce: WSZiB ul. Robocza 4, sala nr 11

Janusz Plencler jest autorem artykułu pt. Reklama - koniec sztuki i czas na naukę, który ukazał się w książce Współczesne przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce i na świecie ,Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2007. Wystąpił także podczas konferencji Reklama i PR na rozdrożu? [17 XI 2007] z referatem Koniec ery romantycznego marketingu?.

W książce pod red. prof. Henryka Mruka Reklama i PR na rozdrożu [2008] została opublikowana rozmowa z Januszem Plenclerem pt. Neuronauka, czyli od błąkania się do optymalizacji, w której zauważył m.in.:

"Neuronauka (neuroscience) wnika bardzo głęboko w zrozumienie tego, jak wyglądają utajone procesy podejmowania decyzji, jak pozyskujemy informacje, poznajemy, decydujemy. Implikacje wynikające z tych odkryć dają podstawy do tego, by przestać się błąkać".