Wykład inauguracyjny prof.R.K.Ohme pt."O mariażu biznesu z nauką"

Inauguracja roku akademickiego 2008/2009 w WSZiB w Poznaniu

5 X 2008 r. o godzinie 11.00 w Ośrodku Nauki Akademii Nauk, przy ul.H.Wieniawskiego 17/9 w Poznaniu

Prof. Rafał K. Ohme, wygłosi wykład: O mariażu biznesu z nauką.


- twórca neuromarketingu w Polsce,
- założyciel firmy LAB (2004); LAB to pierwsza firma w Europie, która oferuje neuro-analizę aktywności fal mózgowych konsumentów w trakcie oglądania reklam telewizyjnych,
- wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (od 1996) i Instytutu Psychologii PAN (od 1999),
- współpracuje ze Stanford University, Kellogg Graduate School of Management oraz California Institute of Technology,
- członek American Academy of Advertising, Association of Consumer Research, Neuro- PsychoEconomics, European  Advertising Academy,
- laureat Nagrody Premiera RP, Prezydenta RP, Fundacji Nauki Polskiej, Stypendium Fulbrighta,

Prof. Rafał K. Ohme:

"Większość reklamodawców popełnia kardynalny błąd, odwołując się wyłącznie do naszej świadomości. Wciąż ulegają złudzeniu, że człowiek działa racjonalnie, ostrożnie. Tymczasem naprawdę chłodne racje i kontrola są wyjątkiem, a nie regułą. To podświadomość jest rzeczywistym sprawcą naszego zachowania oraz determinuje sposób, w jaki wydajemy pieniądze i wybieramy marki".
[za: "Polityka". Pomocnik psychologiczny, nr 43(2626 z dnia 27 X 2007 r.]